Dönüşüm Şehircilik Mimarlık AŞ.

Telefon:

0424 248 29 23, Mobile: 0532 365 82 41

Çalışma Saatlari

09.00 - 18:00

E-mail:

proje@donusumsehircilik.com

Ocak-Mart 2016 döneminde kullandılan tüketici ve konut kredilerinden takibe alınan miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60 oranında artarak 1.2 milyar TL'ye yaklaştı. Takipteki kredilerin yüzde 92.7'sini ihtiyaç kredileri oluşturdu. Bu durum on binlerce vatandaşın haciz kıskacında olduğunu gösteriyor.

Ocak-Mart 2016 döneminde kullandırılan tüketici kredileri ve konut kredilerinden kanuni takibe alınan kredi miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60 oranında arttı. Tüketici kredisi ve konut kredisi kullanan toplam kişi sayısı 20 milyon 40 bin kişiye, kredi miktarı ise 290 milyar TL'ye ulaştı. Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) hazırladığı rapora göre, Ocak-Mart 2016 döneminde 2 milyon 331 bin kişiye, 38 milyar TL tutarında tüketici kredisi ve konut kredisi kullandırıldı. Ocak-Mart 2016 dönemi sonu itibariyle tüketici kredileri ve konut kredileri bakiyesi 290 milyar TL, kredi kullanan toplam kişi sayısı ise 20 milyon 40 bin. Toplam kişi sayısı Ocak-Mart 2015'e göre yüzde 13 oranında, bir önceki üç aylık döneme göre ise yüzde 2 oranında arttı. 

İhtiyaç kredisi ağırlıkta

Ocak-Mart 2016 döneminde tüketici kredileri ve konut kredilerinin mal ve hizmet gruplarına göre dağılımında ihtiyaç kredileri yüzde 68 oranı ile en büyük paya sahip oldu. Bunu sırasıyla, yüzde 30 ve yüzde 3 pay oranları ile konut ve taşıt kredileri izledi. Aynı dönemde 2 milyon 206 bin kişi yaklaşık 26 milyar TL tutarında ihtiyaç kredisi, 98 bin kişi 11.2 milyar TL tutarında konut kredisi ve 25 bin 648 kişi 1 milyar TL tutarında taşıt kredisi kullandı. Bir önceki yılın Ocak-Mart dönemine göre konut kredileri yüzde 10 oranında, taşıt kredileri yüzde 51 oranında ihtiyaç kredileri ise yüzde 7 oranında azaldı.

Takipteki krediler 10 milyar TL'yi aştı

Ocak-Mart 2016 dönemi itibariyle yaklaşık 10 milyar 572 bin TL olan takipteki krediler (idari+kanuni), tüketici kredileri ve konut kredileri toplamının yüzde 3.6'sını oluşturdu. Ocak-Mart 2016 döneminde kullandırılan tüketici kredileri ve konut kredilerinden kanuni takibe alınan kredi miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60 oranında artarak 1 milyar 182 milyon TL olmuştur. Söz konusu kredilerin yaklaşık yüzde 2'sini taşıt, yüzde 4.7'sini konut, yüzde 92.7'sini ihtiyaç kredileri ve yüzde 0.6'sını diğer krediler oluşturmuştur.